top of page
משיכת כספים
העברת כספים מתבצעת רק במידה ויש יתרה בחשבונך הגבוהה מ- 200ש"ח*

בשעות הקרובות תתבצע העברה לחשבונך בסיום ההעברה תשלח הודעה לכתובת המייל שלך

bottom of page